• گرد بر ۶۵ میلیمتر

گرد بر ۶۵ میلیمتر

موجود

قیمت ۲۵۰,۰۰۰ ريال

خلاصه توضیحات

مناسب براي برش چوب و فلز ( ضخامت کمتر از 1 ميليمتر)


مناسب براي برش چوب و فلز ( ضخامت کمتر از 1 ميليمتر)