• گرد بر ۶۵ میلیمتر

گرد بر ۶۵ میلیمتر

  • -
  • لوازم جانبی
  • گردبر
  • گردبر چوب و فلز

موجود

قیمت ۳۰۰,۰۰۰ ريال

خلاصه توضیحات

مناسب براي برش چوب و فلز ( ضخامت کمتر از 1 ميليمتر)


مناسب براي برش چوب و فلز ( ضخامت کمتر از 1 ميليمتر)