• اره گردبر و میخکوب شارژی آاگ

اره گردبر و میخکوب شارژی آاگ

B۱۸N۱۸LI-۲۰۱C+BKS۱۸-۰

  • ابزار شارژی
  • اره گردبر
  • میخکوب
  • آاگ

موجود

قیمت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ريال

خلاصه توضیحات